Dorte har siden vi startede vores samarbejde været en stor hjælp i forbindelse med løsningen af forskellige konkrete økonomistyringsopgaver. Det har blandt andet være hjælp til at udarbejde en investeringsplan i kombination med direkte støtte under strategisk dialog med vores bank.

Vi har også haft glæde af den sparring vi har fået i forbindelse med udarbejdelse af en forretningspræsentation og vi oplever, at Dorte er god til at bygge bro mellem vores forretning og de interessenter vi har i forhold til vores økonomi og regnskab.

Kenneth Dam,
Direktør,
Contec Rail ApS