Alle former for bogholderiassistance til den virksomhed, som ikke selv har en bogholderifunktion eller i perioder har for få ressourcer.

For mindre virksomheder, som ønsker at outsource alle bogholderiopgaver, er der umiddelbart to muligheder:

  1. Opgaverne løses lokalt i virksomheden med brug af virksomhedens egne systemer
  2. Alt regnskabsmateriale overleveres til ProRegnskab, som benytter eget system og egne lokaler til at få opdateret virksomhedens bogholderi.

For mellemstore virksomheder med en eller flere ansatte i bogholderiet indgår ProRegnskab ofte i virksomhedens eget team og leverer ekstra hjælp til bogføring og afstemninger i spidsbelastningsperioder som fx regnskabsafslutning, rapportering og udarbejdelse af budget.