I forbindelse med en omfordeling af opgaverne hos Virum Gymnasium er Dorte kommet til og hjælper os med udarbejdelse af budgetter, likviditetsprognoser samt den løbende budgetopfølgning. Dorte assisterer os endvidere hver måned med afstemning af balancen og vi oplever en god synergi i opgaveløsningen ved det tætte samarbejde, der er mellem Dorte og os i relation til den løbende økonomistyring henover året.

Susanne Severin,
Regnskab & Personaleadministration,
Virum Gymnasium