Regelmæssig udarbejdelse af budgetter er en forudsætning for opfølgning og styring af økonomien og en fordel for enhver virksomhed. Her løser ProRegnskab typisk opgaver som:

  • udarbejdelse af budgetudkast baseret på dialog om forventninger til fremtiden og historiske data
  • udfærdigelse af skriftlig budgetbeskrivelse til brug for ledelse og bestyrelse
  • koordinering af budgetprocessen internt i virksomheden
  • indlæsning af budgetter i økonomisystem til brug for efterfølgende opfølgning