Støtte til budget­arbejdet på forskellige niveauer

Regelmæssig udarbejdelse af budgetter er en forudsætning for opfølgning og styring af økonomien og en fordel for enhver virksomhed. Her løser ProRegnskab typisk opgaver som:

  • udarbejdelse af budgetudkast baseret på dialog om forventninger til fremtiden og historiske data
  • udfærdigelse af skriftlig budgetbeskrivelse til brug for ledelse og bestyrelse
  • koordinering af budgetprocessen internt i virksomheden
  • indlæsning af budgetter i økonomisystem til brug for efterfølgende opfølgning

Budget­opfølgning og rapportering

Det bedste overblik over virksomhedens økonomi fås ved løbende at se et samlet regnskab.

ProRegnskab hjælper med at udarbejde regnskabsrapportering med budgetsammenligning til ledelse og/eller bestyrelse. Rapporteringen tilpasses den enkelte virksomheds informationsbehov og kan udarbejdes månedligt eller kvartalsvis efter ønske.

Løbende økonomistyring for mindre virksomheder

Rådgivning og assistance, der er specielt tilpasset styringsbehovet for mindre virksomheder.

Ydelserne rækker ud over daglige økonomi- og regnskabsopgaver og vil dække:

  • Lønsomhedsanalyser
  • Analyser og rådgivning vedrørende interne forretningsgange
  • Beskrivelse af forretningsgange og udarbejdelse af regnskabsinstruks
  • Kontakt til offentlige myndigheder, banker og lignende

Regnskabs- og bogholderi­opgaver

For mellemstore og større virksomheder med en eller flere ansatte i bogholderiet tilbyder ProRegnskab at indgå virksomhedens eget team og levere ekstra hjælp til bogføring og afstemninger i spidsbelastningsperioder som f.eks. ved regnskabsafslutning, i forbindelse med overgang til nyt økonomisystem eller andre perioder, hvor der kan være brug for ekstra ressourcer.

Revisormappe – klargøring af årsregnskab til revision

De fleste revisorer stiller krav om udfærdigelse af forskelligt materiale i forbindelse med revision af årsregnskabet, hvor alt materiale samles i en ”revisormappe”. Arbejdet indebærer en lang række afstemninger og en hel del dokumentation.

ProRegnskab fungerer her som bindeled mellem virksomheden og revisionen og styrer opgaven fra modtagelse af revisorarbejdsplanen til det færdige regnskabsmateriale er klart og revisionen kan gå i gang.

Kom lettere gennem implementering af nyt økonomisystem i mindre virksomheder

Det kan være en stor opgave for en mindre virksomhed at skulle implementere et nyt økonomistyringssystem – og samtidig håndtere alle daglige opgaver.

ProRegnskab tilbyder at være bindeled mellem virksomhedens medarbejder(e), udbyderen af økonomisystemet og eventuelt revisionen, så at de ansatte i virksomheden kommer lettere igennem implementeringen uden at de daglige opgaver glider i baggrunden.