Det kan være en stor opgave for en mindre virksomhed at skulle implementere et nyt økonomistyringssystem – og samtidig håndtere alle daglige opgaver.

ProRegnskab tilbyder at være bindeled mellem virksomhedens medarbejder(e), udbyderen af økonomisystemet og eventuelt revisionen, så at de ansatte i virksomheden kommer lettere igennem implementeringen uden at de daglige opgaver glider i baggrunden.