Dataansvarlig

ProRegnskab ApS
Dorte Hosbond Johansen
Adresse: Hulkærvej 22, 2870 Dyssegård
CVR: 34 22 36 61
E-mail: dhj@proregnskab.dk
Tel.: 28 15 79 50

Sådan behandler jeg dine oplysninger, hvis du er:

Kunde

Hvis du – eller din arbejdsplads – er kunde hos mig, så behandler jeg dine personoplysninger for at kunne leve op til den indgåede aftale (art. 6,1,b – kontrakt). Dette gælder til eksempel fremsendelse af fakturaer samt kommunikation vedrørende arbejdsopgaver. Har du givet mig en udtalelse, som jeg bruger på min hjemmeside, så er formålet markedsføring, og jeg vil i så fald have indhentet dit samtykke forinden (art. 6,1,a) – læs evt. mere under ”Samtykke”).

Jeg gemmer din oplysninger så længe der er et relevant kundeforhold. Dog længere for eventuelle udtalelser (forudsat, at du ikke har trukket dit samtykke tilbage).

Jeg behandler alene dine kontaktoplysninger, som jeg har modtaget fra dig eller din arbejdsgiver. Oplysningerne overføres kun til databehandlere, som jeg i øvrigt har indgået en databehandleraftaler med.

Som følge af reglerne i bogføringsloven, gemmer jeg fakturaoplysninger i 5 år. Korrespondance via f.eks. e-mails gemmer jeg i op til 5 år. Kontrakter gemmer jeg så længe der er et kundeforhold + år 5 efter evt. endt kundeforhold.

Potentiel kunde

Hvis du – eller din arbejdsplads – er potentiel kunde, så behandler jeg dine personoplysninger. Enten fordi der er tale om direkte markedsføring (art. 6,1,f – legitim interesse), eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt (art. 6,1,b).

Jeg behandler alene dine kontaktoplysninger, som jeg har modtaget fra dig eller din arbejdsgiver – og de bliver gemt i op til 5 år, hvorefter de slettes.

Oplysningerne overføres kun til databehandlere, som jeg i øvrigt har indgået en databehandleraftaler med.

Samarbejdspartner

Hvis du – eller din arbejdsplads – er en af mine samarbejdspartnere, f.eks. fordi jeg er kunde eller der er tale om anden form for samarbejde, så behandler jeg dine personoplysninger for at kunne leve op til den indgåede aftale (art. 6,1,b – kontrakt) eller ud fra en interesseafvejning i de konkrete tilfælde (art. 6,1,f).

Jeg behandler alene dine kontaktoplysninger, som jeg har modtaget fra dig eller din arbejdsgiver – og de bliver gemt i op til 5 år, hvorefter de slettes.

Oplysningerne overføres kun til databehandlere, som jeg i øvrigt har indgået en databehandleraftaler med.

Samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Retten til at se oplysninger (indsigtsretten)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (ajourføring)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Mere information

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemulighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.