Velkommen

ProRegnskab hjælper din virksomhed med løbende økonomisk overblik, så du kan se dit regnskab fremadrettet baseret på de resultater, du skaber netop nu.

Kunderne siger

Vi er meget glade for det samarbejde og den hjælp vi får af Rosemai og Dorte hos ProRegnskab ApS, hvor vi med faste intervaller får løst de løbende regnskabsopgaver samtidig med, at vi efter behov får det nødvendige økonomiske overblik, som vi har brug, for at kunne styre vores forretning. Hos Motor Agency ApS udgør projektstyring, herunder igangværende arbejder, en væsentlig del af arbejdsopgaverne og her har vi også glæde af at kunne trække på deres kompetencer. Udover de faglige færdigheder, oplever vi at Rosemai og Dorte arbejder meget professionelt og struktureret med opgaverne samtidig med, at de er imødekommende og behagelige at arbejde sammen med.

Julie Wick
Kontaktdirektør, Partner
MOTOR agency ApS

Kunderne siger

I forbindelse med en omfordeling af opgaverne hos Virum Gymnasium er Dorte kommet til og hjælper os med udarbejdelse af budgetter, likviditetsprognoser samt den løbende budgetopfølgning. Dorte assisterer os endvidere hver måned med afstemning af balancen og vi oplever en god synergi i opgaveløsningen ved det tætte samarbejde, der er mellem Dorte og os i relation til den løbende økonomistyring henover året.

Susanne Severin,
Regnskab & Personaleadministration,
Virum Gymnasium

Kunderne siger

Det, at du hjælper, kan jeg aflæse i, at jeg i den tid vi har arbejdet sammen, er blevet dygtigere til at forstå mit regnskab OG min forretning som en samlet størrelse.
Du har bragt mig videre og gjort mig stærkere, så jeg nu bedre kan agere proaktivt ift mit regnskab.
Samtidig har du hjulpet mig med at forbedre mine forretningsmæssige procedurer, så jeg oplever en højere effektivitet.
Det giver mig samlet set et bedre overblik og det giver mig mere tryghed og ro til at fokusere på salg og leverancer. Alt i alt går jeg ind i hver ny regnskabsperiode med et mere tydeligt billede af min forretning og hvor jeg kan løfte den. Du har kort sagt givet mig en større forretningsmæssig bevægelsesfrihed.

Robert Jensen, Black Network

Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv.

Kunderne siger

I travle perioder har vi har haft glæde af Dortes hjælp til at bogføre og opstille udkast til regnskaber for enkelte af vores kunder. Dorte leverer altid et godt stykke arbejde, som vi nemt kan afslutte.

Finn Trebbien Rohrberg
Statsautoriseret revisor, partner
Dansk Revision Charlottenlund

Kunderne siger

I forbindelse med en ERP-konvertering havde vi brug for hjælp med udarbejdelse af årsmapper til revisionen. Dorte forestod den komplette klargøring af årsmapperne, herunder udarbejdelse af diverse afstemninger og fremskaffelse af dokumentation. Dorte arbejder meget struktureret og selvstændigt, og opgaven blev løst til vores fulde tilfredshed. Jeg kan varmt anbefale Dorte til lignende opgaver.

Henrik Sønderup Sørensen
CFO
Vipp A/S

Kunderne siger

Dorte har siden vi startede vores samarbejde været en stor hjælp i forbindelse med løsningen af forskellige konkrete økonomistyringsopgaver. Det har blandt andet være hjælp til at udarbejde en investeringsplan i kombination med direkte støtte under strategisk dialog med vores bank.

Vi har også haft glæde af den sparring vi har fået i forbindelse med udarbejdelse af en forretningspræsentation og vi oplever, at Dorte er god til at bygge bro mellem vores forretning og de interessenter vi har i forhold til vores økonomi og regnskab.

Kenneth Dam,
Direktør,
Contec Rail ApS