De fleste revisorer stiller krav om udfærdigelse af forskelligt materiale i forbindelse med revision af årsregnskabet, hvor alt materiale samles i en ”revisormappe”. Arbejdet indebærer en lang række afstemninger og en hel del dokumentation.

ProRegnskab fungerer her som bindeled mellem virksomheden og revisionen og styrer opgaven fra modtagelse af revisorarbejdsplanen til det færdige regnskabsmateriale er klart og revisionen kan gå i gang.